7/24 Fal

Cin Kabileleri

Cinler, insanlarla benzer yaşam şekilleri ile varlıklarını sürdüren, gözle görülemeyen ruhani varlıklardır. Cinler, değişkenlik gösteren yetenek ve özelliklerine göre kabileler halinde varlıklarını sürdürmektedirler. Cinlerde de insanlarda olduğu gibi iman eden inançlı cinler ve iman etmeyen ya da farklı inançları benimseyen cinler de vardır. Ayrıca sahip oldukları özelliklerin niteliklerine göre de farklı eylemlerde bulunabilmektedirler. Bu da cinler arasında gruplar oluşmasına sebebiyet vermiştir. Cinler üç kutsal dinde de adı geçen varlıklardır. Ateşten yaratılmış varlıklardır.

Cin kabileleri, farklı özelliklere sahip cinlerin zamanla gruplaşmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu kabile hali çok geçmiş zamanlara dayanmaktadır. En çok adını duyduğumuz belli başlı cin kabileleri vardır. Bu kabileye dahil olan cin grupları yaşam şekilleri ve insanlar ile iletişim kurma durumlarına göre ayrışırlar. Bazı cin kabileleri fazlasıyla tehlikeli olabiliyorken, başka bir kabile tamamen kendi varlık dünyası içerisinde insanlarla iletişime geçmeden yaşamını sürdürebilmektedir.

Amir Kabilesi, Ammar Kabilesi

Cinler, kendi alemlerinde kabileler halinde yaşarlar ve bazı farklı özelliklere sahiptirler. Amir kabilesi, insanların yaşadığı hemen her ortamda varlıklarını sürdürmektedirler. İnançsız cinlerden oluşan bir kabiledir. Bu sebeple cinlerin hoşuna gidecek hal ve hareketlerde bulunan insanlara musallat olmaktan kaçınmazlar. Amir kabilesindeki cinler, rahatlıkla insanlara yaklaşabilirler. Çünkü görülmeden aynı ortamda insanlarla yaşarken özellikle insanlara yalnız kaldıklarında yaklaşmaya çalışır.

İnsanlar da yalnızken çıplak ve normalde yapmadığı bazı şeyleri yapmaya daha meyillidir. Bundan faydalanarak Amir kabilesinden bir cin insana rahatlıkla yaklaşır. Yalnızken de insanları gözetleyebildikleri için kişilerin zaaflarını, zayıf yönlerini de gayet iyi bilirler ve ruhen bir saldırı içerisine girerler. İnançlı insanlara ise yaklaşmakta zorlanırlar. Aynı ortamda yaşıyor olsalar da abdestli, dualı kişilere yaklaşmaktan çekinirler. Çünkü inançlı hal ve ibadet edenlerden rahatsızlık duyarlar. Ammar kabilesi de insanlarla özellikle aynı ev ortamı içerisinde yaşarlar. Çağırmak adına özel bir girişimde bulunulmadığında insanlara rahatsızlık vermez, iletişime geçmezler.

Betr Kabilesi, Demon Kabilesi

Karakter olarak yumuşak huylu olarak tanımladığınız bir kişi sebepsiz yere asabi, sert bir tavır almaya başladıysa. Normalden farklı hal ve hareketler, daha tahammülsüz tavırlarda bulunuyorsa ve sebepsiz yere bu hale gelmeye başladıysa muhtemel durum betr kabilesi cinlerinin kişiye musallat olması halidir. Betr kabilesi insanlara musallat olurlar ve kişileri manevi anlamda manipüle ederler. Demen kabilesi ise daha ikna gücü yüksek olan cinlerden oluşmaktadır. Özellikle satanist ayinlerde Demon kabilesi cinlerinin yönlendirmeleri vardır. İkna etmek açısından güçlü olan bu kabileye dahil olan cinler inançsızdırlar ve insanlara musallat olurlar. Musallat olduklarında kişiyi ruhsal ve psikolojik açıdan zayıflatır ve zamanla iradesini yok sayar ve cin kendi istek, arzularına göre kişiyi farklı eylemlere yönlendirir. Satanist ayinlerinde de cinlerin kişilere içten içe fısıldayarak kötü eylemleri yapması konusunda yoğun bir istek ve haz duymasını amaçlar. Kişi iradesini cin olan varlığa teslim etmiş gibidir. 


( 0 ) Yorumlar


Yorum Yap